سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی اکرمیان – گروه کنترل و ابزار دقیق -دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپو
غلامرضا لطیف شبانگاهی –

چکیده:

نیروگاه های بادی از جمله منابع تولید انرژی هستند که امروزه به لحاظ مزایای متعدد از جمله، تجدیدپذیری، پاک بودن و تولید گازهای گلخانه ای کمتر در مقایسه با نیروگا ههای سوخت فسیلی، مورد توجه بسیاری ازکشورهای جهان قرار گرفت هاند. لکن این نیروگاه ها بدلیل عد م قطعیت در تولید از درآمد فروش برق کمی برخوردار بوده و به طور مستقیم در بازارهای فروش برق شرکت نمی کنند. این خود باعث دور ماندن آنها از فضای رقابتی برق می گردد. از سوی دیگر، در حال حاضر با اطمینان م یتوان گفت انرژی برق بادی تنها یک راه حل کوتاه مدت برای رفع نیازهای جهانی انرژی نیست، بلکه یک سیستم تولید انرژی پیوسته و مداوم با دارا بودن مزایای زیست محیطی فراوان است. دراین مقاله توان تولیدی برق در واحدهای بادی براساس شبکه عصبی پیش بینی می شود و از روی پیش بینی های انجام شده، عدم قطعیت تولید برق در واحد، مدلسازی احتمالاتی می شود و در ادامه آن چندین روش جهت افزایش درآمد نیروگاه های بادی بررسی می گردد