سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احد اوریا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

استخراج بیش از حدمنابع آب زیرزمینی باعث افت سطح سفره های آب زیرزمینی وافزایش تنشهای موثر وارد برلایه های زیرین خاک می گردد اضافه تنشهای ناشی از افت سطح آب زیرزمینی باعث متراکم شدن این لایه ها می گردد که بصورت پدیده نشست منطقه ای Subsidence) درسطح زمین ظاهر می شود نشست های ظاهر شده درسطح زمین باعث تغییر توپوگرافی زمین و تخریب سازه های موجود درسطح زمین می شوددردشت های مسطح تاثیر این گونه نشست ها به مراتب بیشتر از سایر نواحی بوده و خسارت وارده به سازه های طویل مانند لوله های انتقال گاز نفت و آب و یا کانالها انتقال آب و شبکه های زهکشی بیشتر میب اشد تغییرات شیب زمین باعث اخلال درسیستمهای توزیع ثقلی اب زهکشی و سیستم های فاضلاب می گردد دراین مقاله نشست و گسیختگی زمین دراثر کاهش سطح آب زیرزمینی که دردشت رفسنجان مورد بررسی قرارگرفته و محلهایی که پتانسیل وقوع ترک درآنها وجود دارد مشخص شده است مشخصه های لایه بستر این منطقه براساس نمونه های اخذ شده از حفاری های انجام شده استخراج شده اند نتایج بدست آمده از مدل عددی با نتایج موجود درمنطقه مقایسه شده است.