سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی رودخانه
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشگاه شهید چمران

چکیده:

مدلسازی دینامیکی کلیفرم مدفوعی FC مساله ای بسیار مهم برای مدیران محیط زیست می باشد بطوریکه عاری بودن جریان از این ارگانیزم شاخص دلیلی برپاک بودن آب بوده و مورد تایید استانداردهای جهانی می باشد تخمین صحیح سرعت مرگ و میر یا نرخ زوال FC بخش اصلی مدلسازی این نوع باکتری است که برانتقال و انتشار آن حاکم می باشد دربسیاری از مدلهای تجاری کاربران جهت مدلسازی آلودگی فقط می توانند از ضریب ثابت نرخ زوال استفاده کنند درحالیکه ضریب ثابت نرخ زوال به عوامل محیطی همچون شوری کدورت دما PH و ….بسیار وابسته است بنابراین با تعریف ضریب زوال متغیر بصورت تابعی از عوامل محیطی می توان به میزان قابل توجهی دقت پیش بینی مدل را بالا برد دراین تحقیق مدل هیدرودینامیکی و کیفی FASTER جهت پیدا کردن رابطه بین ضریب زوال و پارامترهای زیست محیطی استفاده شد مدت زمان سه سال برای واسنجی مدل و تعیین روابط و همچنین یک سال برای صحت سنجی مدل درنظر گرفته شد مقایسه نتایج اندازه گیری شده و پیش بینی شده غلظت FC درهر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی نشان داد که مدل از دقت بالایی برخوردار است.