سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رضا بابایی –
احمد صداقت –

چکیده:

در این مقاله به مدلسازی عددی پخش آلاینده ها در مجرای خیابان شهری در مجرای یک خیابان با نسبت عرض مجرا به ارتفاع ساختمان برابر ۵/۲ پرداخته شده است. مدلتوربولانسی دو معادله ایk-epsilon RNG به همراه مدل انتقال گونه ها بدون واکنش ، به ترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شده اند. برای شبیه سازی انتشار آلودگی حاصل از وسایل نقلیه، یک خط منبع آلودگی در وسط خیابان قرار داده شده است. در سرعت ۲ متر بر ثانیه، نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است و توافق بسیار خوبی بدست آمده است. با تحلیل خط جریان دیده می شود که دو گردابه در مجرا وجود دارد که برهم کنش آنها، اختلاط را افزایش داده و سبب می شود که رقیق سازی آلودگی در مجرا بهتر انجام شود. با مشاهده کانتور غلظت مشخص است که غلظت در سمت دیوار پناه بیشتر از دیوار در جهت باد است. هم چنین دیده می شود که گردابه سمت دیوار پناه تا محل منبع اتان گسترش پیدا کرده است و آلودگی های نزدیک منبع را با خود به سمت دیوار پناه کشانده و سبب می شود که تمرکز آلودگی در ناحیه چپ مجرا بیشتر شود