سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دانیال هادی زاده بزاز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
البرز حاجیان نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
علی اولیائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

امروزه کاهش جابجایی دیواره گودها بدلیل استقبال از ساختمان های بلند امری است که مورد توجه مهندسان عمران قرارگرفته است روشهای مختلفی برای پایدارسازی گودها وجود دارد میخ کوبی یکی از روشهایی است که برای پایداریسازی گودها مورد استفاده قرارمیگیرد علاوه برپارامترهای مربوط به روش میخ کوبی پارامترهای خاک نیز می تواندنقش مهمی در پایدار ماندن دیواره گود ایفا کند مقدار پارامترهای نظیر چسبندگی اصطکاک داخلی و غیره با استفاده از ایجاد گمانه هایی در داخل خاک و آزمایش برروی انها مشخص می شود این مورد از مهمترین پارامترهای خاک هستند که میت وانندنقش موثری دراین زمینه ایفا کنند دراین مقاله ابتدا گود موردنظر توسط نرم افزار PLAXIS مدلسازی شده سپس پارامترهای بیان شده در آن بررسی شده تا تاثیر هرکدام از پارامترهای خاک مشخص شده و با رسم نمودارهای مربوط به آنها مقدار بهینه بدست آید.