سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلیمان جمشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر بخش عمران
ایمان نادری راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر بخش عمران
امیرحسین نیک سرشت –

چکیده:

در سالهای گذشته در تحقیقات ازمایشگاهی انجام شده درمورد سرریزهای پلکانی بیشتر به سرریزهای پلکانی ساده توجه شده است در مدلسازی عددی نیز فقط به سرریز پلکانی ساده توجه شده و به انواع دیگر سرریز پلکانی لبه دار و شیب دار نسبت به حالت ساده توجهکمتری شده است دراین تحقیق به مدلسازی عددی نسل جدیدی از سرریزهای پلکانی پرداخته شده است دراین نسل جدید پله ها از حالت همیشگی خارج شده اند و به تیم دایره تبدیل می شوند دراین تحقیق برای مدلسازی عددی سرریزهای پلکانی از روش احجام محدود و برای ترسیم مدلسازی سطح ازاد جریان از روش VOF برای مدلسازی اشفتگی جریان از مدل K -e استاندارد و برای تقریب و انفصال مقادیر پارامترهای مورد نظر از روش قاعده توانی استفاده شده است در مجموع افزایش تعداد پله ها باعث افزایش استهلاک انرژی و کاهش قطر پله ها تاثیر افزاینده ای در استهلاک انرژی در سرریز پلکانی کاسه ای خواهد داشت استفاده از سرریز پلکانی کاسه ای باعث افزایش استهلاک انرژی نسبت به حالت ساده می شود.