سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین عابدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

درسالهای اخیر روش لکس وندروف برای حل عددی معادلات بستر رسوبی به صورت نامحدود در صنعت استفاده می شد اما نتایج عددی این روش دارای نوساناتی است کهدر نتیجه روش عددی در زمانهای طولانی ناپایدار می شود برای حل این مشکل روشهای متفاوتی از جمله روش محدود کننده فلاکس و استفاده از عدد کورانت کوچک به کارگرفته شد تا روش لکس وندروف بدون نوسانات بدست اید اما متاسفانه نوسانات حذف نشدند و زمان انجام محاسبات نیز طولانی تر شد دراین مقاله روشهای عددی شامل روش لکس وندروف و روش Roe با محدود کننده فلاکس را برای حل معادلات بستر بکار برده ایم در نتایج عددی روشهای با دقت بالا همچون روش Roe که خاصیت TVD را ارضا می کند نوسانات شدید دیده نمی شود دراین مقاله سه رمول متفاوت که برپایه تقریبهای یکنواخت و غیریکنواخت است استخراج شده است و نتایج عددی با یکدیگر مقایسه شده اند تا بهترین و درست ترین تقریب یا مدل عددی برای معادلات بستر انتخاب گردد.