سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی قزوین
رامین فریدوند – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

ایده وجود ترک در قطعات حتی پیش از به کار گرفتن شان، و امکان گسترش آن ترک ها به هنگام کار، به عبارت توجیه کننده طرح با پذیرش آسیب ختم شد. تمرکز این فلسفه روی رشد ترک است تا جایی که بحرانی باشد و قطعه از کار خارج شود. ابزار تحلیل، مکانیک شکست کشسان خطی (LEFM) است. بازبینی و مراقبت برای پیش گیری و بازنشسته کردن قطعات پیش از رسیدن ترک به مرحله ویران گری، اساس کار است. در این مقاله برای مطالعه رفتار رشد ترک، یک نمونه با دو سوراخ و یک ترک میانی در نظر گرفته شده است. این ترک برای دستیابی به مسیر رشد ترک در مد مرکب تعریف شده است. در حالت تجربی برای تعیین یک مسیر رشد ترک تحت بارهای چرخه ای با ترک اولیه بین دو سوراخ، از ماکزیمم تنش کششی (MTS) که توسط سیستم سرو هیدرولیک ایجاد شده استفاده می شود که علاوه بر زمان گیر بودن بسیار پر هزینه است. در این مقاله ما به تعیین مسیر رشد ترک با استفاده از شبیه سازی عددی در نرم افزارهای انسیس و Franc 3d می پردازیم