سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی زاهدی نژاد – دانشجوی دکتری مکانیک
سیدمجید میرقادری – کارشناسی مهندسی دریا
حمید جوادی – دکتری مکانیک
ابوذر دوست فاطمه – کارشناس ارشد مهندس ی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله نحوه شبیه سازی عددی جریان سیال تراکم پذیر دراطراف یک ملخ سه پره ای ارایه شده است برای حل عددی معادلات جریان سیال ازنرم افزار سی اف . اکس استفاده شده است دراین راستا روشی کارامد ارایه شده که با تغییر زاویه گام ملخ نیاز به عوض کردن شبکه محاسباتی نباشد روش ارایه شده به منظور مدلسازی جریان غیردائمی درشبکه چرخان اطراف ملخ سه پره ای درزوایای مختلف گام پره ها مورد استفاده قرارگرفته و به منظور تایید اعتبار روش بکارگرفته شده نتایج مربوط به نیروی پیشران ملخ دردو حالت استاتیکی و دینامیکی با داده های شرکت سازنده ملخ مقایسه شده است