سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی آشتیانی – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک
عباس قلندرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

خرابی های بجا مانده از زلزله های سال ۱۹۹۹ ترکیه و تایوان علاقه مندی جامعه مهندسی به بررسی رفتار ساختمان ها در برخورد با گسیختگی مستقیم ناشی از گسلها را بیشتر نمود. دراین باره کارهای زیادی برای پی بردن به مکانیسم موجود اندرکنش بین گسیختگی گسل و پی های سطحی انجام شد با ین وجود هم اکنون درا یران و نقاط دیگر دنیا ساختمان های ساخته شده و یا در حال ساخت هستند که احتمالا برخورد گسیختگی ناشی از گسلها با آن ها اجتناب ناپذیر است زیرا با توجه به وجود عدم قطعیت ها در تعیین محل دقیق گسلها و بیرون زدگی ناشی از آن ها و نحوه گسیختگی گسلها بسیار مشکل و یا حتی غیرممکن است از این رو با بررسی راه حلهای کاهش خطرات ناشی از گسلش در اندرکنش با پی های سطحی می توان ساخت و ساز در حریم گسلها کمک نمود و مشکل ساخت و ساز در حریم گسلها را تا حدز یادی حل نمود. دراین تحقیق با ارائه دو روش استفاده از ژئوسینتتیک و بلوک بتنی زیرپی به عنوان گزینه هایمورد بررسی کاهش خطرات ناشی از گسل نرمال حین برخورد با پی های سطحی برای ساختمان های ساخته شده و د رحال ساخت مدلسازی عددی برای پی بردن به میزان کارایی آنها با استفاده ازنرم افزار تفاضل محدود FLAC2D انجام گردید.