سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ژوان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

شهر تهران یکی از شهرهای بزرگ و آلوده جهان به شمار می آید، در این ارتباط مناطق مرکزی بواسطه تمرکز انواع منابع انتشارآلاینده های ناشی از تمرکز بیشترین هسته های جمعیتی و فعالیتی، استقرار انواع کارگاه ها، پایانه های مسافربری، مراکز خرید، مکان های علمی، اداری و همچنین گرههای ترافیکی و تردد حداکثری انواع وسایل نقلیه از بحرانیترین شرایط آلودگی هوا برخوردارند. محدوده مطالعاتی این تحقیق خیابان مرکزی تهران از میدان آزادی تا سه راه تهرانپارس به طول تقریبی ۱۹ کیلومتر تعریف شده است. مهمترین منابع انتشار آلایندههای شهر تهران خودروها هستند که در این مطالعه مورد توجه قرار میگیرد. برای مطالعه خرد مقیاس آلودگی هوا برهمکنش فضاهای شهری مانند جهتگیری و عرض معابر، الگوی تودهگذاریهای ساختمانی، نوع کاربری و تعداد طبقات آنها و الگوی فضای سبز و درختان را با عناصر جوی شامل شدت و جهت بادهای غالب محلی، نوسانهای دمایی و رطوبتی مورد توجه قرار میگیرد. روششناسی مطالعه بر پایه ترکیبی از روش های کتابخانه ای، نمونهبرداری پیمایشی، روش های آماری و مدل سازی عددی می باشد. بنابر این تحقیق پیش رو تلاش می کند تا با کمک گرفتن از روش نمونهبرداری میدانی در محاسبه میزان انتشار آلایندهها، و استفاده از مدل عددی خرداقلیمENVI-met و همچنین متغیرهای اقلیمی مؤثر، به مدلسازی و شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی از منابع انتشار آلودگی در طول خیابان آزادی انقلاب دماوند بپردازد. در جریان پژوهش حاضر با انتخاب سه مقطع میدان آزادی، چهارراه ولیعصر و سه راه تهران پارس نتایج به دست آمده برای مدل سازی میزان آلودگی آلاینده منواکسید کربن در دو نمونه روز سرد و گرم سال نشان دهنده تمرکز بیشینه این آلاینده در محدوده های به هم فشرده و متراکم شهری مانند چهارراه ولیعصر و ضلع شرقی میدان آزادی بویژه در ساعت های ابتدایی روز و همچنین فصول سرد سال است و کمترین مقادیر در معبرهای باز مانند ضلع غربی میدان آزادی و جنوبی سه راه تهران پارس، فضاهای سبز و مابین ساختمان های دور از کانون انتشارات در ساعات میانی روز و نمونه فصل گرم سال دیده می شوند. همچنین هرچه قدر از کانون انتشارات آلودگیCO به صورت عمودی دور شده بر میزان تمرکز غلظت آلودگی کم می شود.