سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد خراشادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
حسین نوفرستی – دکتری مکانیک سنگ
اسماعیل فلزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
حسن ضیاء – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی

چکیده:

رشد سریع جمعیت و متناسب با آن نیاز فزاینده به منابع آب لازمه توجه بیش از پیش به سفره های آب زیرزمینی وجلوگیری از آلوده شدن آن ها به ویژه از طریق فاضلابها را گوشزد می کنددراین مقاله با بکارگیری نرم افزار Slide مدلی مربع شکل به ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ متر با توجه به ویژگیهای بستر خاکی شهر بیرجندایجاد شده و با استفاده از روش تحلیل المان محدود دو بعدی FEM روند حرکت یک عامل آلوده کننده آب به سمت سفره مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از مدلسازی نشان میدهد که با توجه به عمق زیاد سفره های آب زیرزمینی در شهر بیرجند و نفوذ پذیری کم خاک در صورت نشت آلودگی جای نگرانی فوری وجود ندارد ولی چنانچه امکان فیلتر شدن آلودگی در طی مسیر وجود نداشته باشد دردرازمدت عواقب نگران کننده ای در برخواهد داشت