سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صالح امین یاوری – عضو هیئتع لمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

جریانهای لایه از ای جمله پدیده هایی استکه حاصل اندرکنش دو سیال متفاوت دربرخورد با یکدیگر است دراین تحقیق اصطلاح جریان لایه ای به حرکاتی که شامل سیالات درحالت مایع باشند اطلاق می گردد هدف نهایی که از انجام این پروژه دنبال می شود مدلسازی جریان های دولایه ای اشاره شده در حالتی است که بین لایه رسوب و لایه آب انتقال جرمی وجود ندارد و فقط انتقال جرم بین لایه کف و رسوب اتفاق می افتد این رسوبات تنها در سطح مشترک به صورت قائم حرکت می کنند این مدل با استفاده از معادلات آب کم عمق و حل تقریبی مساله ریمان به کمک شارگودنف تدوین یافته است جهت حل مساله ریمان از دو روش حل کننده تقریبی ریمن HLL,LHLL استفاده شده است نتایجی که از این روش در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی می توان گرفت هرجا تنش برشی کف از تنش برشی رسوب بیشتر بود رسوبگذاری و درحالت عکس آن رسوب برداری ایجاد شد که این در نتایج بدست آمد. پرش هیدرولیکی ایجاد نشد و ناپیوستگی ها و امواج شوکی درآن بخوبی مدل شده بود.