سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صیاد بریری – دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد کتابداری –
سعید بوشی –
حسن ساقی –

چکیده:

دراین مطالعه جریان آشفته گذرنده از یک سطح دارای مانع به صورت دو بعدی بررسی میگردد معادلات حاکم درمساله معادلات ناویراستوکس و پیوستگی می باشند ازمدل آشفتگی LES برای شبیه سازی تاثیرات آشفتگی استفاده گردید گسسته سازی معادلات با روش FVM بصورت ضمنی و با استفاده از الگوریتم سیمپل صورت پذیرفت مدلسازی جریان برای سطح دارای مانع مستطیل شکل با طولهای مختلف انجام و به منظور معتبرسازی کدوشته شده نتایج حاصل با نتایج عددی معتبر مقایسه گردید نتایج نشان داد که دربالادست مانع طول گردابه با تغییر طول مانع بدون تغییر باقی می ماند درحالیکه طول گردابه پایین دست به میزان زیادی تابع طول مانع بوده که تغییرات آن دربعضی حالت خطی و درسایر حالات غیرخطی است تغییرات برای نسبت عرض به ارتفاع B/H مختلف از ۰/۶ تا ۶/۰ بررسی شد نتایج نشان داد که جریان بازگشتی درسطح بالای مانع با توجه به جدایش درمرز بالای جسم برتوسعه لایه مرزی پایین دست تاثیر گذارده که این امر منجربه تاثیر درطول گردابه درپایین دست جریان میگردد.