سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژوپین موزون – کارشناسی ارشد عمران- سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ناصر شابختی – عضوهیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تحقیقات اخیر نشان داده است که تیرهای همبند متداول که تنها دارای آرماتورهای طولی و عرضی برای تحمل خمش و برش هستند، قادر به تامین ضوابط لرزه ای نمی باشند و عملکرد لرزه ای نامناسبی را نشان داده اند. استفاده از ورقهای فولادی در دو طرف تیرهای همبند روشی است برای ارتقای عملکرد چنین اجزائی که در سالهای اخیر نظر محققین را بخود معطوف ساخته است. در تحقیق حاضر، مدل اجزای محدود غیرخطی پارامتریک چند تیر کوپله با و بدون ورقهای تقویتی که توسط محققین قبلی آزمایش شده است، ایجاد شده و صحت مدلهای ایجاد شده از طریق مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مدلهای عددی پارامتریک از دقت خوبی در تخمین مدهای شکست، نحوه گسترش ترکها و رفتار نیرو – تغییر مکانی دارند. بعد از صحت سنجی مدل پارامتریک، مدل پارامتریک تیر کوپله تقویت شده با ورق فولادی ایجاد شده و رفتار تیر کوپله برای ضخامتهای مختلف بررسی و نتایج حاصل مورد بحث قرار گرفته شده است.