سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدحسین کیقبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

ژئوگریدها آن دسته از محصولاتی هستند که از مواد پلیمری ساخته شده و همراه با خاک بصورتیک جز داخلی پروژه به عنوان تقویت کننده استفاده می گردد نتیجه کلی بهبود ظرفیت باربری خاک با جلوگیری از گسیختگی برشی و کاهش نشست است مطالعات نشان میدهد که فاصله اولین لایه تسلیح تا زیرپی فاصله بین لایه های تسلیح عرض لایه های تسلیح و عمق زون تسلیح برافزایش ظرفیت باربری تاثیر دارند درمطالعه پیش رو تحلیل عددی دو بعدی پی نواری مستقر برخاک مسلح شده با ژئوگرید توسط نرم افزار PLAXIS2D-V8.2 ودو مدل رفتاری موهر کولمب و سخت شونده انجام می شود تاثیر مدل رفتاری بررفتار سیستم خاک و پی و نیز پارامترهایی نظیر فاصله اولین لایه تسلیح تا زیرپی فاصله بین لایه های تسلیح عرض لایه های تسلیح و عمق زون تسلیح بررسی می شود.