سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ره نورد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
مجتبی ره نورد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
امیر رضا رجبی –

چکیده:

باتوجه به اینکه کشور ایران بخصوص استان خوزستان دارای رودخانه های بسیاری می باشد و با توجه به گسترش سدسازی برروی رودخانه ها اهمیت برآورد حجم رسوبات رودخانه از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد دراین مقاله شبیه سازی پدیده انتقال رسوب برروی بازه ای از رودخانه دز بازه بین ایستگاه حرمله تا بامدژ به وسیله مدلهای HEC-RAS 4.0 GSTARS 2.1 مورد بررسی قرارگرفته است هدف ازانجام این فعالیت مدل کردن بازه مورد نظر مقایسه نتایج دو مدل ذکر شده با یکدیگر و با حالت واقعی و درنهایت نتیجه گیری مناسب جهت برآورد نرخ انتقال رسوب درناحیه مورد مطالعه می باشد.