سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم خاکباز حشمتی – دانشجوی دکتری تخصصی
ناصر همدمی –
محمدامین حجازی –
محمد شاهدی باغ خندان –

چکیده:

مدلسازی یکی از مهمترین روشهای بررسی انتقال حرارت درطی فراوری مواد غذایی می باشد برهمین اساس یک مدل عددی جهت مطالعه انتقال حرارت دریک استوانه محدود ظرف خاویار و پیش بینی دمای موجود در نقاط مختلف ظرف طی فرایند حرارتی پاستوریزاسیون به وسیله حل عددی قانون دوم فوریه با استفاده از روش تفاضل محدود توسعه داده شد این مدل دربرگیرنده تاثیر متغیرهای وابسته به دما همچون گرمای ویژه آنتالپی و هدایت حرارتی می باشد درنهایت جهت معتبرسازی مدل از مقایسه پروفایل های دمای به دست آمده از پاستوریزاسیون خاویار با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل استفاده می شود مقایسه نشان میدهد که مدل توسعه داده شده برای توصیف پدیده انتقال حرارت در طی پاستوریزاسیون خاویار مناسب بوده است.