سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مجیدی پارسا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی هوافضا تهران
رضا ابراهیمی –
حسن کریمی –

چکیده:

دراین مقاله مطالعه عددی انتقال حرارت تشعشعی گازهای محترق در محفظه رانش موتورهای سوخت مایع با خنک کاری بازیابی انجام شده است از یک مدلریاضی یک بعدی جهت مدلسازی انتقال حرارت بین جریان گاز محترق درمحفظه هدایت حرارتی در دیواره و جریان سیال خنک کننده در کانالهای خنک کاری استفاده شده است معادلات حاکم برجریان گاز محترق با یک روش کاملا ضمنی حل گردیده اند نتایج حاصل نشان میدهد که روش حل به کارگرفته شده بخوبی می تواند شارعبوری از دیواره دمای دیواره و افزایش دمای مبرد را محاسبه و جریان سیال درم حفظه را شبیه سازی کند براساس این نتایج مقادیر شار حرارتی ناشی از تشعشع در محفظه احتراق به علت دمای بالای گازهای ح اصل از احتراق قابل توجه بوده و باعث افزایش دمای دیواره و دمای سیال خنک کننده می شود همچنین درناحیه گلوگاه شار حرارتی عبوری از دیواره محفظه و دمای دیواره به حداکثر مقدار خود می رسد.