سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس پارسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدمهدی احمدی – استادیاران دانشگاه باهنر کرمان
کوروش قادری –

چکیده:

انتشار آلودگی دررودخانه ها از مهمترین مسائل و مشکلات موجوددرمحیط زیست می باشد معادله حاکم بر انتقال آلودگی دررودخانه ها معادله انتقال – پخش است که یک معادله دیفرانسیل جزئی می باشد اگر در مسیر رودخانه یک ناهمگونی مثل پهنه ماندابی وجود داشته باشد برای مدلسازی انتشار آلودگی باید اصلاحاتی درمعادله انتقال و پخش کلاسیک اصلی ایجاد کرد ه و معادله را به نحوی تغییر داد که برای مساله مذکور کمترین خطا را شبیه سازی ناحیه ماندابی داشته باشد Fractional Calculus شاخه ای از ریاضیات میباشد که عمل مشتق و انتگرال گیری را درمرتبه اعشاری میسر می سازد امروزه این نوع از محاسبات کاربردی زیادی در مدل سازی مسائل مهندسی دارد بسیاری از مدلهای ریاضی را که براساس معادله دیفرانسیل جزئی معمولی با مرتبه اعداد صحیح بوده اند را می توان با تجدید نظر درمرتبه آنها بهینه و دقیقتر نمود. درمعادله انتشار آلودگی که ترم مربوط به قسمت پخشیدگی ان را با درنظر گرفتن مرتبه اعشار بهینه تر و دقت مدل را افزایش داد دراین مقاله به تشریح روش FARDE جهت مدلسازی انتشار الودگی پرداخته می شود.