سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتبی عظام – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی کرمی خانیکی – دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه دریاها و آبهای آزاد به عنوان مهم ترین مسیر حمل و نقل کالا به اقصی نقاط دنیا مطرح هستند. همچنین دریاها مهمترین منبع تامین پروتئین اکثر مردم جهان محسوب میشوند. بنابراین تغییر خواص آب دریاها تاثیر عمیقی بر زندگی مردم خواهد گذاشت . امواج در اثر اعمالنیروی باد بر روی سطح آبهای اقیانوسها و دریاها شکل میگیرند. به دلیل پیچیدگی و اتفاقی بودن فرآیندهای هواشناسی و تولید باد، امواج تولید شده از آنها نیز دارای ماهیتی پیچیده و اتفاقی میباشند. از طرفی تاثیر امواج بر کلیه فعالیتهای ساحلی و دریایی سبب می گردد تا ا ولین قدم جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیطهای دریایی و نواحی ساحلی، تعیین الگویهای امواج باشد. همچنین در مناطق ساحلی، امواج نقش مهمی در تعیین هندسه و شکل سواحل ایفا مینمایند و تعیین شرایط موج در مناطق ساحلی (تعیین ارتفاع، پریود و جهت امواج ) برای برآو رد نیروهای وارده از طرف امواج بر خط ساحلی ضروری است. یکی از پر رونقترین و پیشرفتهترین روشها جهت تعیین الگوی امواج استفاده از مدلهای ریاضی میباشد. در این پژوهش با استفاده از مدل عددی نسل سومیWAVEWATCH-III امواج منطقه تنگه هرمز مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است