سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزف
علی شیرافروس – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

دراین مقاله الگوی جریان در یک کانال قوسی با زاویه مرکزی ۹۰ درجه با نسبت انحنا به عرض R/B=3 و بستر صلب با آبگیر جانبی در موقعیت مکانی ۳۰ درجه از قوس مورد بررسی قرارگرفته است جریان مورد مطالعه دراینتحقیق متلاطم سه بعدی و دائم می باشد اثر تغییر زوایای ۱۵و۳۰ و ۴۵ ، ۶۰ ، ۷۵ و ۹۰ درجه دراین موقعیت مکانی آبگیری دبی ورودی ، میزان آبگیری درکانال جانبی برروی میدان جریان نحوه حرکت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار FLUENT مورد بررسی قرارگرفته است از مدل آشفتگی k-e جهت مدلسازی تنشهای رینولدز و بستن سیستم معادلات حاکم استفاده شدها ست. حل معادلات بروش حجم محدود بوده و برای صحت سنجی نتایج مدل عددی از نتایج آزمایشگاهی موجود استفاده شده است