سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بنفشه محجوب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد – استادیاران دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش –

چکیده:

سالانه بسیاری از پل ها در اثر پدیده آبشستگی و لغزش پایه ها در مواقع سیلابی که شریان های ارتباطی به مناطق سیل زده هستند تخریب می شوند و دسترسی و امداد رسانی به مناطق سیل زده با مشکلات مواجه می شود که بیانگر اهمیت بررسی این پدیده می باشد. در این مطالعه از مدل عددیسه بعدی FLUENT برای بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای در شرایط آب زلال و بستر ماسه ای یکنواخت استفاده می شود. اینمدل جریان حاوی رسوب را به صورت جریان دو فازی )آب- ماسه( در نظر می گیرد. برای تخمین پارامترهای آشفتگی جریان در فاز آب از مدل K-ε استاندارد استفاده شده است. به منظور ارزیابی و صحت سنجی مدل عددی، نتایج محاسباتی با داده های تجربی حاصل از آزمایشات انجام گرفته بر روی مدل فیزیکی پایه استوانه ای مورد مقایسه قرار گرفت. تطابق رضایت بخش حاصل از این مقایسه نشان دهنده کار آمدی مدل عددی دو فازی در تخمین آبشستگی موضعی اطراف پایه ها می باشد