سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا ابراهیم پور – استادیار گروه مهندسی الکترونیک-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا نخعی امرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سعید برشان – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

صافی سطح یکی از متغییرهای مهم ماشینکاری می باشد چون کیفیت سطح از مواردی می باشد که همیشه مورد توجه مصرف کنندگان می باشد. پس محققان همیشه سعی در یافتن پارامترهای بهینه برای بهتر شدن صافی سطح می باشند. در این مقاله ما سه پارامتر اصلی و مهم فرزکاری یعنی سرعت برشی، پیشروی ابزار و عمق برش را که در شیار تراشی آلومینیم ۶۰۶۱ استفاده شده است و نیز روی صافی سطح تاثیر بسزائی دارند را در نظر گرفته ایم و به وسیله شبکه عصبی مدلسازی را انجام دادیم. درپایان با استفاده از شبکه عصبی مدلسازی شده تاثیر پارامترها را بر روی صافی سطح مورد بررسی قرار دادیم