سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین گروه برق و کامپیوتر
قائم جهانگیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هادی پورحشمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج
حسین حیدری – دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از یک رویکرد تجربی شامل روشهای شناسایی سیستم BJ AMX OE ARX سیستم سوپرهیتر یک بویلر فشار بالا مدلسازی و شناسایی شده است مدلهای بدست آمده توسط این روش دارای دقت بالایی نسبت به روشهای تحلیلی بوده و رفتار دینامیکی سیستم به طور مناسبی مدل شده اند نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که از روش مدلسازی مورد مطالعه می تواند به عنوان یک روش سریع ودرعین حال کارآمد درجهت مدلسازی و بهینه سازی سیستمهای حرارتی مشابه استفاده نمود.