سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیداحسان نائینیان – کارشناس ارشدمهندسی هوافضا
پیمان محمدظاهری – کارشناس ارشدمهندسی هوافضا

چکیده:

امروزه جتهای متقابل یکی از کیسهای بسیار مهم در مطالعه عددی شعله های غیرپیشمخلوط می باشد دراین شعله سوخت از یک طرف و اکسید کننده از سمت دیگر محفظه احتراق وارد می شوند و از یک جت هوای کنار گذر بی اثر مانند نیتروژن جهت یکنواختسازی جت های سوخت و اکسید کننده تا لحظه برخورد جتها استفاده می شود سادگی شکل جریان در داخل محفظه باعث اهمیت این موضوع شده که این شعله ها در مطالعات عددی شعله جهت مطالعه برروی مدلهای احتراقی و خاموشی شعله استفاده شود یکی دیگر از اهمیت های این شعله ها صحه گذاری برروی نتایج جریانهای احتراقی میب اشد که دراین تحقیق دوجت متقابل سوخت و اکسید کننده توسط مدل احتراقی فلیم لت و تابع چگالی احتمال و مدل توربولانس k -e استاندارد در یک محفظه احتراق متقارن شبیه سازی و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده است.