سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه طاهری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد شاهرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرایند تبدیل متانول به الفین MTOدرواقع قسمتی از فرایند کلی تبدیل متانول به بنزین است بطور کلی این فرایند با استفاده از کاتالیست HZSM-5 و یا SAPO-n انجام میگیرد دراین پژوهش مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی راکتور تبدیل متانول به الفین با استفاده از کاتالیست HZSM-5 انجام شده است این مدلسازی براساس مدل سینتیکی ارایه شده درمراجع انجام گرفته است به علت گرما زا بودن واکنش سیستم خنک کننده ای برای راکتور طراحی شده است همچنین برای کنترل دمای ماکزیمم راکتور و جلوگیری از تخریب کاتالیست سیستم کنترلی طراحی گردیده است به علت غیرفعال شدن کاتلایست و به تبع آن عوض شدن رفتار سیستم از یک کنترلر پیشبین تطبیقی AGPC که درهرلحظه سیستم را شناسایی کرده و براساس آن کنترل را انجام میدهد استفاده شدهاست