سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن وطنی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی دوست محمدی –
محمدباقر منهاج –

چکیده:

در این مقاله از پتر ینت هایبرید مرتبه اول برای مدلسازی شبکه ترافیک شهری استفاده شده است . مدل های موجود برای تقاط عهای شهری، عمدتا بار محاسباتی زیادی را بر مسئله تحمیل کرده و قابلیت استفاده به صورت زمان حقیقی برای کل تقاطع های شهری را ندارند. در مدل استفاده شده در این مقاله، روشی برای تجزیه یک پتری نت هایبرید به زیر نت ها ارائه شده و نحوه محاسبه سرعت های گذرهای پیوسته در زیرنت ها، برای بهینه کردن تابع هزینه نت کلی توضیح داده شده است. بدین ترتیب محاسبات مربوطه به بهینه سازی به صورت موازی در زیرنت ها انجام شده و امکان کنترل زمان حقیقی فراهم می شود. این امر علاوه بر کاهش زمان محاسبات، امکان استفاده از کنترلرهای نظارتی سلسله مراتبی را مهیا می کند. علاوه بر آن کنترلر نظارتی مرکزی قادر خواهد بود سرعت های گذرهای زیرنت ها را برای دستیابی به مقدار بهینه تابع هزینه کل نت، تغییر دهد. بدین ترتیب در هنگام بروز اتفاقاتی نظیر تصادف دو اتومبیل، کنترل نظارتی وارد عمل شده و به صورت زمان حقیقی، روند ترافیک را از حالت ناپایداری خارج م یکند. همچنین ماهیت گرافیکی این مدل استفاده از آن را ساد هتر کرده است