سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالحسن عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
رهبر رحیمی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار –
نرجس ستوده –

چکیده:

تقطیر به عنوان اولین انتخاب د رجداسازی مخلوط مایعات استفاده می شود. در این مقاله ، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، یک مدل سه بعدی برای پیش بینی هیدرودینامیک سینی های غربالی د رمقیاس صنعتی ارائه شده است. ارتفاع مایع زلال و جزء حجمی مایع در سر کف برای شرایط عملیاتی مختلف بدست آورده شده اند. هندسه ی سینی و شرایط عملیاتی بر اساس کار تجربی سولاری و بل در نظر گرفته شده است. در نظر گرفتن ناودان ورودی در این مدلسازی نتایج را به داده های تجربی نسبت به کارهای قبلی بدون در نظر گرفتن ناودان، نزدیک تر نموده است. نتایج این کار نشان می دهند که دینامیک سیالات محاسباتی ابزار قدرتمندی جهت طراحی و آنالیز می باشد.