سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهابی قویونلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط
شاهین رفیعی – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
سید سعید محتسبی – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
سلیمان حسین پور – دانش آموخته دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع

چکیده:

چای یکی از محصولات استراتژیک در مناطق شمالی کشور می باشد که تولیدات این محصول نسبت به ۴۰ سال قبل ۵ برابر شده است. اکثر مصارف مربوط به چای سبز کشور از اسیای شرقی تامین می گردد که نشان دهنده پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی می باشد. این مسئله ضرورت این تحقیق را نشان می دهد تا بتوان با بالا بردن بازده اقتصادی و بهینه نمودن مصرف انرژی با استفاده از تعیین سینتیک خشک کردن این محصول، در جهت ارتقاء کیفی و بازار پسندی گام برداشت. در این تحقیق با بکارگیری یک خشک کن ازمایشگاهی که توسط سیستم HMI، تنظیمات اولیه پارامترهای خشک شدن به دستگاه داده می شود، سینتیک خشک شدن برگه های چای سبز بررسی گردید. فرایند خشک کردن در دماهای بین ۵۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد و در سرعت جریان هوای ۰/۵ تا ۱/۵ متر بر ثانیه انجام شد. نتایج حاصل از تغییرات محتوای رطوبتی با پنج مدل رگرسیونی مقایسه گردید. از بین این مدل ها ، پیج بهترین پیش بینی را از سینتیک خشک کردن برگه های چای سبز داشت. به طوریکه با داشتن بیشترین مقدار ضریب تبیین ۰٫۹۹۴۲=R2 و کمترین مقدار برای مجموع خطا ۰٫۰۴۲۹=SSE و مجذور میانگین مربعات خطا ۰٫۰۲۰۸=RMSE نسبت به مدل های دیگر، نسبت به مدل های دیگر نتایج بهتری داشت. مقادیر بیشترین و کمترین مربوط به ضریب نفوذ رطوبت به ترتیب عبارتند از : (۱۲-)۱۰×۳/۸۳۷۳ و (۱۳-)×۶/۷۴۳۹ مجذور متر بر ثانیه. محدوده انرژی فعال سازی ۲۹/۳۴۹۲ تا ۳۳/۶۷۲۹ کیلو ژول بر مول می باشد. این تحقیق در شهریور ماه ۱۳۹۰ در گروه ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت.