سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرجس خاتون ابراهیمی – دانشگاه صنعتی شریف
هادی خورشید سوار –
مسعود سلطانی بهروز –
محمد اتوکش –

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی مدلهای سینتیکی و تعادل جذب جیوه برروی جلبک زیگنمافانیکوم می پردازد نتایج بررسی های تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که درجذب جیوه عامل کنترل کننده سینتیک نفوذیونها از درون سیال حبس شده در شبکه متخلخل جلبک برای رسیدن به سطح سلولها می باشد رفتار تعادلی جذب هم به نحو قابل ملاحظه ای ازایزوترم جذب لانگمویر پیروی می کند دیواره سلولی جلبکها حاوی تعدادزیادی گروه های عاملی درسطح است وابستگی جذب جیوه به غلظت احتمالا به نوع و حالت یونی گروه های عاملی و همچنین شیمی جیوه درمحلول مرتبط است مقدار جیوه II جذب شده به ازای واحد جاذب یعنی ظرفیت جذب با افزایش غلظت اولیه افزایش یافته است