سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اعظم اکبری – دانشجوی مقطع دکتری

چکیده:

با افزایش قوانین محیط زیستی برای مقابله با آلودگی زیست محیطی فراورده های نفتی بخصوص سوخت دیزل توسعه تکنولوژی برای کاهش میزان گوگرد در سوخت از اهمیت خاصی برخوردار شدها ست از این رو دراین مقاله به مدلسازی سینتیک فرایند ODS پرداخته شده است جهت توصیف معادلات سرعتواکنش از مکانیزم Langmuir Hinshelwood و برای حذف روابط سینتکی نامناسب و یافتن معادله سینتیکی مناسب از الگوریتم ژنتیک برای این غربالگری و بهینه سازی استفاده شده است.