سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا علی محمدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
فرهاد خراشه – گروه مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
علی پورحاتم – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مرکاپتان ها گروهی ازترکیبات گوگردی هستند که خوردگی فلزات مسمومیت کاتالیست ها و تخریب محیط زیست را سبب می شود بنابراین حذف آنها از ترکیبات هیدروکربنی اهمیت اساسی دارد در تحقیق حاضر شیرین سایز مرکاپتان ها به روش اکسیداسیون کاتالیستی در یک راکتور بستر ثابت بررسی و یک مدل ریاضی برای آن ارایه شده است تاثیرات دما میزان بارگیری کاتالیست و اندازه ذرات کاتالیست برسرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتان ها با مدل ارایه شده بررسی شده است.