سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا نائیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین تحقیق سینتیک تجزیه هیدرات گازی مخلوط متان و اتان پیش بینی شده است روش مسیر ترمودینامیکی طبیعی درسینتیک واکنشهای شیمیایی برای مدلسازی تجزیه بلورهای هیدرات درفرایند حجم ثابت به کاربرده شده است این روش ازدیدگاه ترمودینامیکی و ماکروسکوپی به مساله می نگردو ایده اصلی این است که فقط یک مسیر منحصربفرد برای هرازمایش وجود دارد که روی این مسیر تمایل شیمیایی از بین می رود مخلوطهای گازی با نسبت های مولی ۰/۰۹۹و۰/۱۹۹و۰/۳۱۴ متان مورد مطالعه قرارگرفته شدها ند نتایج بدست آمده از مدل به خوبی با نتایج تجربی سازگار است و نشان میدهد که این روش از دقت بالایی برخوردار است همچنین پارامترهای مدل دردمای ثابت عملیاتی ۲۷۷/۱۵ کلوین محاسبه شده اند.