سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجواد براتی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
فاطمه فلاحتی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
وحید حسینی جناب – دکتری مدیریت ریسک و مدیریت بحران

چکیده:

عوامل غیرطبیعی ناشی از دخالت های بشر درحوضه آبریز مسیر و حاشیه رودخانه ها باعث شده است که سیلابها سال به سال از نظر تعدادوقوع و شدت خسارت ها افزایش یابند بنابراین پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه درمقابل سیلابهای احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری و مدیریت کاربری اراضی دراطراف رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد هدف ازارایه این مقاله نیز پهنه بندی مناطق سیلگیر دراطراف رودخانه قمرود درمحدوده شهر قم می باشد شهرقم درگذشته شاهد آبگرفتگی معابر دراثر سرریز نمودن سیلاب بوده و پلها نیز درمعرض تخریب حاصل ا زسیلهای پیش بینی نشده می باشند جهت پهنه بندی سیلاب دراین تحقیق از نرم افزار HEC-RAS 3.1 که قابلیت بسیار بالایی درشبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه تجزیه و تحلیل جریانهای دائمی و غیردائمی محاسبه پروفیل سطح اب و ارتباط با gIS دارد استفاده شده است اثرموانع مختلف نظیرپلها و سازه های موجود درپهنه سیلگیر با کمک این نرم افزار درمحاسبات منظور شده و از سیستم جریان دائمی برای مدیریت پهنه سیلگیر و مطالعه بیمه سیلاب طراحی استفاده شده است.