سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فربد احمدی فر – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله مفهوم کنترلی هدایت به وسیله سیم ا نوع عملگر میله رنده ای ارایه می گردد یک سیستم هدایتگرخودروی سواری متشکل از سیمهای الکتریکی جایگزین اهرم بندی مکانیکی رایج بین غربیلک و چرخهای جلو میگردد برای جبران اثرفوق یک موتورا لکتریکی برای ایجاد احساس رانندگی ناشی از تقابل جاده ای همچنین کنترلگر مناسب جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر زاویه ی چرخها به زاویه فرمان مطلوب طراحی می گردد دربررسی اثرات دینامیکی سیستم از روش مدلسازی باندگراف استفاده میگردد به منظور نمایش صحت نتایج مدلمذکور از شبیه سازی رایانه ای مدل کاملی از خودرو استفاده می شود تطابق قابل قبول نتایج نشان دهنده دقت مدل باندگراف دراستفاده ازمتغیرهای توان به جای متغیرهای انرژی است.