سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید محمد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدعلی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بهزاد بیات – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرشاد مقرب طهرانی – موسسه آموزش عالی نقش جهان

چکیده:

دراین مقاله روشی برای مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم قدرت که در آن پایدارساز سیستم قدرت PSS و یک سیستم انتقال قابل انعطاف AC FACTS قرارگرفته ارائه شده است و مدل سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بی نهایت به همراه کنترل کننده های پیشنهادی با نرم افزار Simulik/Matlab شیبه سازی شده است مدل بسط داده شده ژنراتور سنکرون مدل ۱و۱ ارائه شده که شامل سیم پیچ میدان اصلی و سیم پیچ دمپر ژنراتور در محور q است همچنین تاثیر متقابل این دو کنترل کننده در پایداری سیستم قدرت ارزیابی میش ود برای اجتناب از اثر متقابل و مضر کنترل کننده های PSS, TCSC از الگوریتم ژنتیک GA برایتنظیم همزمان این دو کنترل کننده استفاده شده است.