سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدیه مشایخی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری ؛ دانشگاه تربیت مد

چکیده:

تشخیص زود هنگام بیماری و استفاده از روشهای درمانی مداوم و مناسب برای بیماران مزمن کلیوی یکی از چالشهای بزرگ پیش روی پزشگان است . در نتیجه مدیریت مناسب سیستم درمان مداوم بیماری مزمن کلیوی باعث اییجاد منافع زیادی برای بیماران می گردد . کیفیت زندگی آنها را بالا می برد همچنین هزینه های درمانی را تا حد زیادی کاهش می دهد و باعث افزایش میزان رضایت بیماران (به عنوان مشتری) از سیستم درمان بیماری مزمن می شود. سیستمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است یک سیستم ارائه دهنده خدمات بهداشتی و در مانی است که می توان گفت از مهمترین سیستمهای موجود در یک جامعه اند چون با سلامت مردم در ارتباط اند. هدف از این تحقیق بررسی راههای ممکن برای بهینه سازی سیستم درمانی و افرایش بهرهوری کارکنان و دستگاهها ارائه خدات بهتر به بیماران و کاهش هزینه های درمان می باشد. برای این منظور از مدل سازی سیستم ولقعی از طریف نرم افزار شبیه سازی Arena 21 استفاده شده و با توجه به نتایج به دست آنده از اجرای شبیه سازی راهکارهایی برای بهبود سیستم و رفع موانع موجود ارائه شده است. با توجه به تعداد زیاد این بیماران و اینکه معمولا سه روز در هفته و هربار به طور متوسط ۴ ساعت باید از همو دیالیز استفاده نمایند و کمبود بخش های سرویس دهنده معمولا بیماران برای خدمات رسلنی با صف مواجهه هستند و نوبیت دهی می شوند. در این تحقیق مرکز دیالیز رازی بندر عباس بهعنوان نمونه انتخاب شده و فرآیند مراجعه و در مان بیماران در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد بیمارانن ثابت این مرکز ۱۳۰ نفر است که با استفاده از ۲۰ تخت و دستگاه دیالیز و ۱۰ نفر پرستار و بهیار و ۳ نفر پزشک مورد درمان قرار می گیرند. یکی از قسمتهای پر ترافیک اسن سیستم مراجعه بیماران اورژانسی و خارج از برنامه بخش است که باعث ایجاد صف در نوبت دالیز می گردد. برای بهبود فرآند و افزایش بهره وری این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و فرآندهای بازم برای بهبود سیستم شناسایی شده و به کار گرفته شده اند. از مدلسازی این سیستم چنین تیجه گیری شده که اگر بیماران طبق یک ربمه زمان بندی صحیح مراجعه نمایند و همجینی تخت و دستگاه خاصی به بماران خارج از برنامه (اورژانسی) تعلق گیرد بهره وری کل سیستم در حد بالایی قرارمی گیرد.