سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی محمودی منش – آزمایشگاه مهندسی فرایندبه کمک کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه
نوراله کثیری –
جواد ایوک پور – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

میزان بالای مصرف انرژی در سیستمهای تقطیر چند جزئی را می توان با بکارگیری ساختارهای زوج حرارتی تا حد زیادی کاهش داد وجود حالتهای مختلف برای چیدمان برجهایتقطیر زوج حرارتی فضای جستجو را برای تعیین چیدمان بهینه بسیار گسترده می کند و از طرفی وجود توابع غیرخطی درطراحی و مدلسازی سیستم تقطیر سبب پیچیدگی حل مساله بهینه سازی می شود یکی از روشهای موثر وکارا در تعیین چیدمان بهینه ساختارهای زوج حرارتی مدلسازی سیستماتیک به روش GDP(Generalized Disjunctive Programing مبتنی بر بهینه سازی سوپراستراکچر می باشد برای حل مدل GDP از حل کننده LogMIP درنرم افزار GAMS استفاده شده است.