سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زین العابدینی – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده تولید
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده تولید

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت تولید انرژی الکتریکی، شناخت و بهینه سازی فرآیند تولید برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه هزینه سرمایه گذاری جهت تولید برق بالا می باشد لذا آزمایش شیوههای جدید بهره برداری و آموزش بهرهبردارها بسیار سخت و پر هزینه میباشد. بنابراین ساخت مدلهای کامپیوتری از چنین فرآیندهایی که بتوانند به درستی و با دقت بالا سیستم را توصیف کنند انجام این امر را به راحتی و با کمترین هزینه میسر می سازند . با توجه به برنامهریزیهای بلند مدت کشور در راستای بهره گیری از نیروگاههای سیکل ترکیبی طرح نیام به دلیل راندمان بالا و ایجاد یکپارچگی آن در سطح کشور بخشی از چرخه تولید برق در این نیروگاهها یعنی سوپرهیتر و دی سوپرهیتر به کمک معادلات دینامیکی، ترمودینامیکی و انتقال حرارتی شبیه سازی گردید و پس از اعمال سیستم کنترل دمای سوپرهیتر نتایج آن با نتایج نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان و پرهسر که بر پایه طرح نیام طراحی شده است مقایسه گردید و صحت این مدلسازی احراز شد.