سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود بارگاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، باشگاه پژوهشگران جوان ، امیدیه ، ا
محمد آبدیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران

چکیده:

سازند آسماری به دلیل اینکه اغلب مخازن نفت در جنوب ایران در آن قرار گرفته اند، در حین حفاری ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از مشکلاتی که مهندسن حفار، معمولا در حین حفاریسازند آسماری با آن مواجه می شوند هرزروی گل می باشد. مشکل هرزروی از ابتدای صنعت حفاری وجود داشته است اما وقتی نمایان تر شد که عملیات حفاری در سازند های عمیق تر و تخلیه شدهانجام گرفت وسالیانه مبالغ قابل توجهی برای مقابله با آن هزینه می شود . هرزروی محدود به نواحی حفاری خاصی نمی شود بلکه در هر عمقی که کل فشار ستون گل حفاری از فشار شکست سازندبیشتر باشد لایه شکسته و هرزروی رخ می دهد همچنین سیال حفاری در سازند های با نفوذپذیری بالا و یا شکستگی های طبیعی که از قبل در سازند وجود داشته به هدر می رود. روش های متفاوتی برای مدل سازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این مطالعه از روش زمین آماری برای مدل سازی سه بعدی مخزن آسماری در میدان نفتیAدر جنوب غربی ایران، استفاده شده است. همچنین برای تهیه مدل های ساختمانی و هرزروی از نرم افزار پترل استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به ٣٨٩ چاه حفر شده در این میدان پس از آماده سازی بصورت رقومی وارد نرم افزار پترل گردیدند و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل های سه بعدی ارایه گردید.