سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عالیه مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود)
رامین امینی – عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)

چکیده:

معادلات حاکم بر جریان سیال توسط شیوه های عددی متعددی قابل حل است. اساس تمام این معادلات، پیوستگی و ممنتوم می باشندکه به حل معادلات ناویه استوکس منجر می گردند[ ۱]. جهت تخمین مقادیر سرعت و فشار در حالت دوبعدی روش های مختلفی هم چون مش هم مکان ۳ و مش درجا ۴ و در حالت سه بعدی روش حجم محدود ۵ به کار گرفته می شود. روش حجم محدود ابتدا به عنوان یک فرمول بندی اختلاف محدود ویژه توسعه یافت. روش حجم محدود، یک شیوه گسسته سازی برای تخمین عددی مسائل گوناگون بیضوی، سهموی و هذلولوی می باشد ودر شاخه های مختلف مهندسی همچون انتقال حرارت و جرم،کاربرد دارد.[ ۲] بیشترین قوانین مربوطه، مشابه المان محدود می باشد. اساس حل مسئله، همسازی می باشد بدین معنی که یک مسئله عددی به فرم گسسته تبدیل می گردد. در روش حجم محدود شبکه بندی یک هندسه بر اساس پیچیدگی آن مسئله، با روش مش بندی با سازمان ۶ یا بی سازمان[ ۳] انجام می گیرد. همچون حل سایر معادلات سیالات، معادلات دیفرانسیل جزئی را با مشتق های جزئی تخمین می زنیم. معادلات ایجاد شده را در شبکه موجود حل کرده و سپس [ مقادیر سرعت و فشار قابل محاسبه خواهند بود.[