سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

البرز یادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر سراج مهدیزاده – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور کلباسی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق یک پیل سوختی از نوع pem بصورت سه بعدی تک فاز دما ثابت و گذرا مدلسازی شده و هدف بررسی عملکرد گذرای آن می باشد برای گسسته سازی معادلات از روش حجم محدود برای حل آنها نیز از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است نتایج حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده که تطابق خوبی بین آنها مشاهده می شود دراین تحقیق ولتاژ پیل به صورت پله ای تغییر داده شده که این تغییر باعث بوجود آمدن حالت گذرا درجریان آن شده است نتایج نشان میدهند که با کاهش پله ای ولتاژ جریان همراه با یک فراجهش over-shoot ( افزایش می یابد و با افزایش پله ای ولتاژ جریان همراه با یک فروجهش (under-shoot کاهش می یابد.