سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
کورش شهریار – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود منجزی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا جان نثاری – مسئول دپارتمان تونل معاونت مهندسی پروژه خط ۷ متروی تهران

چکیده:

به دلیل نیازبه توسعه بیشتر و موثرتر درشهرهای پرجمعیت و همچنین زیرساختهای محیطی مساعدتری دراین شهرها ساخت تونلها رو به افزایش بوده است تونلها نقش مهمی در توسعه حمل و نقل شهری ایفا می نمایند از این رو لزوم ساخت آنها در مجاورت یکدیگر رفته رفته بیشتر می شود از طرف دیگر تونلسازی در نواحی کم عمق شهری و درزمینهای نرم همواره پرمخاطره بوده و می تواند عواقب نامطلوبی دربرداشته باشد مساله نشست و تاثیر تونلسازی برسیستم نگهداری تونلهای مجاور به طوریکه این تونلها از ایمنی بالایی برخوردار باشند بسیار مهم است دراین مقاله به بررسی و مدلسازی سه بعدی تقاطه خطوط ۳و ۷ متروی تهران D3L7 با استفاده از نرم افزار ABAQUS پرداخته شدها ست.