سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میقات حبیبیان – مربی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدحمل و نقل

چکیده:

امروزه در ایران هر ۱۸ دقیقه ۱ نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهد از این رو موضوع تامین تردد ایمن در سطح شبکه راه های برون شهری یکی ازدغدغه های اساسی نهادهای مرتبط با راه ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است عدم وجود ایمنی به خصوص در جاده های برون شهری باعث بروز حوادث ناگواری می گردد که معمولا با کشته شدن انسان ها همراه می باشد با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی که تصادفات جاده ای برجوامع بشری تحمیل می کنند در نظر گرفتن مبحث ایمنی به عنوان اولویت اول در برنامه های مدیریتحمل و نقل و کاربری زمین موضوع بسیار مهمی است که امروزه سهم بسیار زیادی از بودجه حمل و نقل کشورها را به خود اختصاص میدهد دراین مقاله سعی بر آن است که تا با مدلسازی سهم وسایل نقلیه مقصر در تصادفات جاده ای دو خطه دو طرفه بین شهری تاثیر نوع وسایل نقلیه مختلف را در بروز حوادث به دست آورد.