سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

امروزه حلقه های کوپلیمری الفین COCs به علت خصوصیات منحصر بفرد وکاربرد وسیعشان بسیار مورد توجه قرارگرفته اند ازکاربردهای این حلقه های کوپلیمری می توان به خاصیت های انتقال حرارتی این کوپلیمرها اشاره کرد البته در حالتهای بسیار صیقلی شده دراین مقاله ضمن بررسی مکانیسم و مدل پلیمریزاسیون اتیلن – نوربورن کوپلیمری به بررسی اثرات و متغیرهای عملیاتی مثل فشار اتیلن وضعیت کاتالیست و سرعت کوکاتالیستی در خواص محصولات تولیدی و موقعیتهای کوپلیمری و ساختمانی آنها خواهیم پرداخت بررسی پارامترهای سنتیکی باعث فراهم سازی زمینه ی کوچک سازی کمینه سازی پس مانده ها یا تفاله ها و مقایسه بین نتیجه محاسبات و آزمایشهای صورت گرفته در راکتور مقیاس آزمایشگاهی می باشداز این جهت ضمن مدلسازی سنتیکی فرایند با نرم افزار مطلب به این نتیجه می رسیم که مدل پیشنهادی باعث تسهیل طراحی عملیات راکتور پلیمریزاسیونی می گردد.