سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
کامران رحیم اف – مدرس گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

درکشور ما یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر تصادفات جاده ای و حوادث رانندگی می باشد که در سالهای اخیر افزایش یافته است ازجمله عوامل موثربرتعداد تصادفات و متوفیان ناشی از آن وضعیت نامناسب جاده ها عدم رعایت اصول ایمنی و عدم اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد دراین مقاله دقت مدلهای مختلف سری زمانی در پیش بینی و مدلسازی سری زمانی مجروحین و متوفیان حوادث رانندگی و با استفاده از آمار ۶ ساله ارزیابی شده است نتایج بیانگر توانایی مدل ARMA(3,4 دربرآورد سری زمانی متوفیان تصادفات میباشد که مقادیر ضرایب همبستگی بیشتری را نسبت به سایر مدلها ایجاد کرد.