سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا پاداش برمچی – دانشجوی دکتری محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
نعمت اله خراسانی –
علیرضا صفاهیه –
لیلا بابایی –

چکیده:

آلودگی دریا توسط نفت یک مشکل زیست محیطی عمده می باشد. ردیابی صحیح ریزش های نفتی برای شیلات، حیات وحش و مدیریت منابع جهت کنترل و حفاظت محیط زیست دریایی بسیار مؤثر و سودمند خواهد بود. عوامل زیادی سرنوشت نفت را در محیط دریا تعیین می کنند. این عوامل شامل ترکیب شیمیایی نفت، مجموعه پیچیده ای از فرآیندهای طبیعی و محل ریزش یا تخلیه نفت در دریا و اثرات انسان می باشند. بررسی ها نشان داده که سرنوشت و اثرات نفت در محیط های ساحلی بیشتر تحت تأثیر فرآیندهای میکروبی و دیگر فرآیندهای بیولوژیکی در این مناطق می باشد. زمانی که نفت در سطح آب پخش می شود، کشیده شده و لایه نفتی را تشکیل می دهد. پخش و انتقال لایه نفتی به دلیل جریان، امواج و اثر باد می باشد. یکی از روش هایی که می تواند در پیش بینی حرکت لکه نفتی و پاکسازی آن کمک شایانی کند، مدلسازی عددی است. افزایش تمایل نسبت به مطالعه لکه نفتی و همچنین اهمیت روزافزون این موضوع در زندگی روزمره بشر، باعث توسعه تعداد زیادی از مدل های عددی شده است. در این مقاله روش های مختلف مدلسازی تعیین انتقال و پخش آلودگی نفتی و عوامل مؤثر در آن شرح داده می شود.