سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیوا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جواد سلاجقه – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد سیدپور – استادیار دانشگاه شمال آمل

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی سدهای بتنی وزنی با درنظرگرفتن اندرکنش سد ـ آب ـ فونداسیون با روش اجزا محدود مطالعه می شود بدین منظور یک مدل اجزا محدود دوبعدی که شامل سد مخزن و فونداسیون می شود با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ANSYS ارایه میشود به منظور بررسی صحت مدلسازی و اطمینان از فرضیات بکارگرفته شده درحین مدلسازی سدوزنی پاین فلت PINE flat درچهارحالت مختلف شامل سدبا مخزن خالی و فونداسیون صلب سد با مخزن خالی و فونداسیون انعطاف پذیر سدبا مخزن پروفونداسیون صلب سد با مخزن پروفونداسیون انعطاف پذیر درنظرگرفته شده است با مقایسه نتایج تحلیل مودال مدل اخیر با نتایج ارایه شده درمراجع معتبر ازصحت مدلسازی سد اطمینان حاصل شده است.