سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نرگش ایمانی پور – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مهدی کنعانی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

حمایت نظام مند مدیران شهری از توسعه کارآفرینی موجب بهره مندی کارآفرینان شهری از ساز و کارهای مدرن حمایتی و پتانسیلهای منحصر به فرد شهرداری ها و امکانات انبوه و متنوع آنهاشده است. این پژوهش با استفاده از الگوگیری ژنریک از تجربیات موفق سایر شهرهای جهان، در پی ارایه پیشنهادهایی اصلاحی در ساختار و فرآیندهی کلان ستاد کارآفرینی شهر تهران ( آغاز به کار ۱۳۸۵) است. از همین رو پس از تشریح پیشینه موضوع، به جستجوی نظام مند در نمونه های موفق پرداخته و از آمیختن تجربیات آنها نمونه ای ژنریک ساخته است. از تحلیل شکاف میان ساختار فعلی ستاد با ساختار ژنریک، اصلاحات پیشنهادی بدین شرح مشخص شده است: برون سپاری فعالیتها به بخش خصوص و NGO ها، استفاده از توان بازنشستگان و شهروندان داوطلب، افزودن بخشهای مشاوران، پژوهش و برنامه ریزی و کارآفرینی درون سازمانی در شهرداری به دامنه فعالیتهای ستاد تعامل و هم افزایی با مدارس، دانشگاه ها و سایر نهادهای فعال در حوزه کارآفرینی. همچنین یافته های پژوهش موید برخی اقدامات ساختاری ستاد نظیر ایجاد شورای سیاستگذاری، راه اندازی مراکز رشد، ارتباط با دانشگاه تهران و فعالیتهای حوزه ترویج است. اصلاح ساختار ستاد مبتنی بر یافته های این پژوهش می تواند تغییری اساسی در کارآیی و اثر بخشی آن ایجاد نموده و الگویی جهت دیگر کلانشهرهای کشور فراهم آورد.